Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in  richtlijn 96/53/EG. Onderstaande maten en gewichten  gelden voor voertuigen ingeschreven in Noorwegen. De maximumgewichten en aslasten gelden bij cabotage.

Maten en gewichten
A. Internationaal vervoer, dat gebruik maakt van BK10 wegen
a. Hoogte ………………………………………………………………………………………………………………… 4,00 m
b. Breedte ………………………………………………………………………………………………………………. 2,50 m
• koelvoertuigen (minimale wanddikte 45 mm) ……………………………………………………….. 2,60 m
c. Enkele as …………………………………………………………………………………………………………….10,00 ton
• aangedreven as1) met luchtvering2) en dubbellucht …………………………………………….11,50 ton
d. Tandem-as
• asafstand minder dan 1 m ………………………………………………………………………………….. 11,00 ton
• asafstand 1 – 1,29 m ……………………………………………………………………………………………. 16,00 ton
• onderlinge asafstand 1,30 – 1,79 m ……………………………………………………………………… 18,00 ton
• indien de aangedreven as1) is voorzien van luchtvering2) en dubbellucht óf beide
assen zijn aangedreven en voorzien van dubbellucht en geen van hen overschrijdt
9,5 ton …………………………………………………………………………………………………………………… 19,00 ton
e. Tridem-as
• onderlinge asafstand minder of gelijk aan 1,30 m ……………………………………………….. 21,00 ton
• onderlinge asafstand 1,31 – 1,39 m ……………………………………………………………………… 24,00 ton
f. Vrachtautolengte
• met 2 assen …………………………………………………………………………… 12,00 m ……………. 18,00 ton
• met 3 assen …………………………………………………………………………… 12,00 m ……………. 25,00 ton
• indien wordt voldaan aan de eisen onder d)
voor maximaal 19 ton op de tandem-as …………………………………….. 12,00 m ……………. 26,00 ton
• met 4 assen, mits voorzien van twee sturende assen en zodanige vering dat 19 ton is toegestaan op de tandem-as (zie onder d)
Het totaalgewicht mag nooit meer zijn dan 5 keer de afstand
tussen de buitenste assen in meters …………………………………………. 12,00 m ……………. 32,00 ton
g. Aanhangwagen
• met 2 assen ……………………………………………………………………………………………………… 18,00 ton
• met 3 assen ……………………………………………………………………………………………………… 24,00 ton
h. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie
• met 4 assen (beide voertuigen 2 assen) ………………………………….. 18,75 m3) ……………. 36,00 ton
• indien de aanhangwagen is voorzien van een ‘widespread’-tandem en de aangedreven as is voorzien van luchtvering2)
en dubbellucht ……………………………………………………………………… 18,75 m3) ……………. 38,00 ton
• met 5 of meer assen ……………………………………………………………… 18,75 m3) ……………. 40,00 ton
• indien 3-assige motorwagen met 2 of 3-assige aanhangwagen bij vervoer van een 40-voets ISO-container in het gecombineerde
weg/rail of binnenvaart/wegvervoer ……………………………………….. 18,75 m3) 5) ……………. 44,00 ton
i. Trekker-opleggercombinatie
• met 3 assen …………………………………………………………………………. 16,50 m4) ……………. 28,00 ton
• met 4 assen (trekker en oplegger ieder 2 assen) ………………………. 16,50 m4) ……………. 36,00 ton
• indien de oplegger is voorzien van een ‘widespread’-tandem en
de aangedreven1) as is voorzien van luchtvering2) en dubbellucht .. 16,50 m4) ……………. 38,00 ton
• met 5 of meer assen ……………………………………………………………… 16,50 m4) ……………. 40,00 ton
• indien 3-assige trekker met 2 of 3-assige aanhangwagen bij
vervoer van een 40-voets-ISO-container in het gecombineerde
weg/rail of binnenvaart/wegvervoer ……………………………………….. 16,50 m4) 5) ……………. 44,00 ton
1) Het gewicht op de aangedreven as moet minimaal 25 procent zijn van het totaalgewicht van het enkele voertuig of van het totaalgewicht van de hele combinatie.
2) Luchtvering of daarmee gelijkgestelde vering, zoals gespecificeerd in Annex III van EG Richtlijn 85/3/EEG en aangepast in EG Richtlijn 92/7/EEG.
3) De maximum toegestane lengte bedraagt 18,75 m, onder voorwaarde dat:
• de parallel met de lengteas van de maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 15,65 m
• de parallel met de lengteas van de maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie niet meer bedraagt dan 16,40 m
4) De maximum toegestane lengte bedraagt 16,50 m, onder voorwaarde dat van de oplegger:
• de afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger maximaal 12 m is
• de horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedraagt dan 2,04 m
5) Bij geladen 40-voets-containers is het gebruik van twistlocks verplicht.

B. Voor nationaal of internatonaal vervoer waarbij gebruik wordt gemaakt van BK T8-, BK8-, BK7-
en BK6-wegen zie de site van TLN