Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de Eurovergunning. Voorschriften voor cabotagevervoer:

BTW
Het BTW-tarief op transportdiensten bedraagt 25 procent. Vervoerders die cabotage in Noorwegen verrichten en daarmee een jaarlijkse omzet van meer dan 50.000 NKR bereiken zijn BTW-plichtig. Vervoerders zijn verplicht zich te laten registreren voor de BTW-afdracht en gebruik te maken van de diensten van een fiscaal vertegenwoordiger. Registratieformulieren zijn aan te vragen bij de Noorse belastingdienst skattost@skatteetaten.no, of telefoon 0047-22077000. De BTW dient te worden afgedragen in het district waar de vervoerder de meeste omzet maakt.

Het standaard BTW-tarief bedraagt 25 procent. De in Noorwegen betaalde BTW over motorbrandstof, autoreparaties, smeermiddelen et cetera kan worden teruggevraagd door vervoerders die alleen internationale transporten (dus geen cabotageritten) van of naar Noorwegen doen. Een fiscaal vertegenwoordiger of registratie is niet nodig. De aanvraag dient uiterlijk zes maanden na afloop van het lopende jaar (uiterlijk 30 juni) te zijn ingestuurd. Het formulier is hier te downloaden.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie toegestane maximummaten en gewichten.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Tarieven kunnen vrij worden overeengekomen. Vrachtbrief verplicht. De CMR-vrachtbrief kan worden gebruikt.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2010 in Noorwegen zijn 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Noorwegen werd gelost. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer een voertuig leeg het land binnenreed in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.

Vervoer van bepaalde goederen
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Voor het vervoer van bederfelijke levensmiddelen gelden de bepalingen van het ATP.

Verzekering
Bij het verrichten van cabotage in Noorwegen moet worden voldaan aan de Noorse verzekeringsvoorschriften voor binnenlands vervoer. Over het algemeen dekt de doorsnee polis het vervoer onder CMR-condities en die voor het binnenlands vervoer in Nederland. Voor cabotagevervoer in Noorwegen is dit niet voldoende. Volgens de Noorse voorschriften is de vervoerder aansprakelijk voor een bedrag van maximaal 160 NKR per kilogram. Dat is meer dan de CMR-condities, die niet verder gaan dan ongeveer 11,80 euro per kilogram. Indien er een schadevergoeding wordt uitgekeerd is deze 17 SDR per kilogram bij nationaal vervoer en internationaal vervoer 8,33 SDR per kilogram. Gelet op de hogere aansprakelijkheid is het van groot belang dat de vervoerder zich voor dit risico bijverzekert.