Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen

Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek om ontheffing te worden ingediend bij Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Grenseveien 92, Postboks 8142 TEP, N-0033 Oslo, tel. 0047-22073500, fax -22073768.
Voldoet een voertuig niet aan de voorschriften (zie punt 6) dan is eveneens een ontheffing vereist, hetgeen het geval is indien:
• Een motorvoertuig drie assen heeft met een onderlinge asafstand van meer dan 2 m en de som van de asafstanden 5 m of minder is
• Een motorvoertuig meer dan drie assen heeft
• De aanhangwagen/oplegger meer dan drie assen heeft
• De minimumafstand tussen de achterste as van het trekkende voertuig en de voorste as van het getrokken voertuig niet voldoet aan de voorschriften (zie punt 6 B, tabel 1)

Rijverboden
Eventuele rijverboden staan in de ontheffing vermeld.

Bepalingen tunnels/bruggen
Eventuele bepalingen staan in de ontheffing vermeld.

Speciale voorschriften
In geval dat een voertuig begeleid moet worden, zal dit gebeuren door een particuliere begeleider alsmede een begeleider van de Noorse Rijkswaterstaat.